Om NAf

Norsk Artroskopiforening er en forening for godkjente spesialister og leger som er i utdannelsesstillinger i ortopedisk kirurgi.

Foreningens målsetning er å fremme faglig forsvarlig utvikling av artroskopi og artroskopisk kirurgi, å ivareta fagets plass i det medisinske miljø, å fremme utdanning i artroskopi og artroskopisk kirurgi, å koordinere og støtte forskningsaktiviteten i Norge relatert til artroskopi og artroskopisk kirurgi og å ivareta kontakt med det internasjonale artroskopiske miljø.

Styret og utvalg

Leder:

Randi Hole, overlege, Haukeland universitetssjukehus

epost: randi.margrete.hole@helse-bergen.no

Nestleder & redaktør artroskopi.no::

Mette Andersen, Overlege, Bærum sykehus

epost: metterenate@hotmail.com

Kasserer:

Frode Hellum, overlege, Ahus

epost: frode.hellum@ahus.no

Styremedlem, redaktør artroskopi.no:

Sverre Løken, overlege, Oslo universitetssjukehus

epost: uxsvlo@ous-hf.no

Styremedlem, sekretær:

Bjørn Gunnar Kristiansen, Sørlandet sykehus, Arendal

epost: bgkristiansen@gmail.com

Valgkomité:

Kirsten Lundgreen og Sigbjørn Dimmen

Stipendkomité:

Sverre Løken og Eirik Aunan

 

Foreningens Lover og Vedtekter